Séria produktov: ARDBOX

  
   

Referencia

Opis

Komunikácia

Vstupy / výstupy

  

Serial TTL (UART)

I2C

SPI

RS232

RS485 Half/Full

Ethernet

Wi-Fi & BLE

GPRS / GSM

Digitálne vstupy

Analógové vstupy

Vstupy prerušenia

Digitálne výstupy

Analógové výstupy

Reléové výstupy

Vstup / výstup 5VDC

  

IS.AB20AN.HF

PLC Arduino ARDBOX 20 I/Os ANALOG HF

MODBUS (predvolene RS485)

 

1

p. 1

1

 

1

p. 2

1

p. 3

   

10

 

6

p. 4

2

p. 5

10

 

5

p. 6

 

3

p. 7

  

IS.AB20REL.HF

PLC Arduino ARDBOX 20 I/Os RELAY HF

MODBUS (predvolene RS485)

 

1

p. 8

1

1

p. 9

1

p. 10

   

10

6

p. 4

2

p. 5

 

2

p. 6

8

3

p 7

  

006001001200

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os

ANALOG HF MODBUS & GPRS

 

1

p. 1

 

1

p. 2

1

p. 3

  

1

p. 14

10

 

6

p. 4

2

p. 5

10

 

5

p. 6

 

2

p. 15

  

006001001300

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os

RELAY HF MODBUS & GPRS

 

1

p. 8

 

1

p. 9

1

p. 10

  

1

p. 14

10

 

6

p. 4

2

p. 5

 

2

p. 6

8

 

2

p. 15

  

007001001200

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os ANALOG HF

MODBUS & WIFI & BLUETOOTH LE

 

1

p. 1

 

1

p. 2

1

p 3

 

1

p. 17

 

10

 

6

p. 4

2

p. 5

10

 

2

p. 6

 

3

p. 7

  

007001001300

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os RELAY HF

MODBUS & WIFI & BLUETOOTH LE

 

1

p. 8

 

1

p. 9

1

p. 10

 

1

p. 17

 

10

 

6

p. 4

2

p. 5

 

2

p. 6

8

 

3

p. 7

  
                   
                   
                   
                   

Séria produktov: ETHERNET PLC

  
   

Referencia

Opis

Komunikácia

Vstupy / výstupy

  

Serial TTL (UART)

I2C

SPI

RS232

RS485 Half/Full

Ethernet

Wi-Fi & BLE

GPRS / GSM

Digitálne vstupy

Analógové vstupy

Vstupy prerušenia

Digitálne výstupy

Analógové výstupy

Reléové výstupy

Vstup / výstup 5VDC

  

IS.MDuino.21+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

21 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p.11

1

p.12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

13

 

6

p. 4

2

p. 5

8

 

3

 

 

6

p.7

  

IS.MDuino.42+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

42 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 11

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

26

 

12

p. 4

4

 

16

 

6

 

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.58+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

58 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p.11

1

p.12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

36

 

16

p. 4

6

 

22

 

8

 

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.19R+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

19R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 11

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

6

 

4

p. 4

2

 

3

 

3

 

8

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.38R+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

38R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p.11

1

p.12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

12

 

8

p. 4

4

 

6

 

6

 

16

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.57R+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

57R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 11

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

18

 

12

p. 4

6

 

8

 

8

 

23

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.38AR+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

38AR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p.11

1

p.12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

19

 

10

p. 4

4

 

11

 

6

 

8

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.53ARR+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

53ARR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 11

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

25

 

14

p. 4

6

 

13

 

8

 

15

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.57ARR+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

57ARR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p.11

1

p.12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

32

 

16

p. 4

6

 

18

 

8

 

7

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.54ARA+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

54ARA I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 11

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

29

 

14

p. 4

6

 

17

 

8

 

8

 

6

p. 7

  

IS.MDuino.50RRA+

M-DUINO PLC Arduino Ethernet

50RRA+ I/Os Analog/Digital PLUS

2

p.11

1

p.12

1

 

1

 

1

 

1

 

  

22

 

12

p. 4

6

 

20

 

8

 

16

 

6

p. 7

  
                   
                   
                   
                   

Séria produktov: GPRS PLC

  
   

Referencia

Opis

Komunikácia

Vstupy / výstupy

  

Serial TTL (UART)

I2C

SPI

RS232

RS485 Half/Full

Ethernet

Wi-Fi & BLE

GPRS / GSM

Digitálne vstupy

Analógové vstupy

Vstupy prerušenia

Digitálne výstupy

Analógové výstupy

Reléové výstupy

Vstup / výstup 5VDC

  

006001000200

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

21 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

13

 

6

p. 4

2

p. 5

8

 

3

 

 

6

p. 7

  

006001000400

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

42 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

26

 

12

p. 4

4

p. 5

16

 

6

 

 

6

p. 7

  

006001000600

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

58 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

36

 

16

p. 4

6

p. 5

22

 

8

 

 

6

p. 7

  

006001000100

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

19R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

6

 

4

p. 4

2

p. 5

3

 

3

 

8

 

6

p. 7

  

006001000300

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

38R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

12

 

8

p. 4

4

p. 5

6

 

6

 

16

 

6

p. 7

  

006001000500

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

57R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

18

 

12

p. 4

6

p. 5

8

 

8

 

23

 

6

p. 7

  

006001000700

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

38AR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

19

 

10

p. 4

4

p. 5

11

 

6

 

8

 

6

p. 7

  

006001000800

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

53ARR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

1

1

1

 

1

p. 14

25

 

14

p. 4

6

p. 5

13

 

8

 

15

 

6

p. 7

  

006001000500

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

57R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

18

 

12

p. 4

6

p. 5

8

 

8

 

23

 

6

p. 7

  

006001000900

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

57AAR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

1

1

1

 

1

p. 14

32

 

16

p. 4

6

p. 5

18

 

8

 

7

 

6

p. 7

  

006001001000

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

54 ARA I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

29

 

14

p. 4

6

p. 5

17

 

8

 

8

 

6

p. 7

  

006001001100

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & GPRS

50 RRA I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

1

1

1

 

1

p. 14

22

 

14

p. 4

6

p. 5

20

 

8

 

16

 

6

p. 7

  

006001001200

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os

ANALOG HF MODBUS & GPRS

 

1

p. 1

 

1

p. 2

1

p. 3

  

1

p. 14

10

 

6

p. 4

2

p. 5

10

 

5

p. 6

 

2

p. 15

  

006001001300

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os

RELAY HF MODBUS & GPRS

 

1

p. 8

 

1

p. 9

1

p. 10

  

1

p. 14

10

 

6

p. 4

2

p. 5

 

2

p. 6

8

 

2

p. 15

  
                   
                   
                   
                   

Séria produktov: WIFI PLC

  
   

Referencia

Opis

Komunikácia

Vstupy / výstupy

  

Serial TTL (UART)

I2C

SPI

RS232

RS485 Half/Full

Ethernet

Wi-Fi & BLE

GPRS / GSM

Digitálne vstupy

Analógové vstupy

Vstupy prerušenia

Digitálne výstupy

Analógové výstupy

Reléové výstupy

Vstup / výstup 5VDC

  

007001000200

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WIFI &

BLUETOOTH LE 21 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

13

 

6

p. 4

2

p. 5

8

 

3

 

 

6

p. 7

  

007001000400

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WIFI &

BLUETOOTH LE 42 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

26

 

12

p. 4

4

p. 5

16

 

6

 

 

6

p. 7

  

007001000600

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH 58 I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

36

 

16

p. 4

6

p. 5

22

 

8

 

 

6

p. 7

  

007001000100

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LE19R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

6

 

4

p. 4

2

p. 5

3

 

3

 

8

 

6

p. 7

  

007001000300

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LE 38R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

12

 

8

p. 4

4

p. 5

6

 

6

 

16

 

6

p. 7

  

007001000500

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LE 57R I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

1

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

18

 

12

p. 4

6

p. 5

8

 

8

 

23

 

6

p. 7

  

007001000700

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LE 38AR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

19

 

10

p. 4

4

p. 5

11

 

6

 

8

 

6

p. 7

  

007001000800

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LE 53ARR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

1

1

1

 

1

p. 14

25

 

14

p. 4

6

p. 5

13

 

8

 

15

 

6

p. 7

  

007001000900

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LEN 57AAR I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

1

1

1

 

1

p. 14

32

 

16

p. 4

6

p. 5

18

 

8

 

7

 

6

p. 7

  

007001001000

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LE 54 ARA I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

p. 14

29

 

14

p. 4

6

p. 5

17

 

8

 

8

 

6

p. 7

  

007001001100

M-DUINO PLC Arduino Ethernet & WiFi &

BLUETOOTH LE 50 RRA I/Os Analog/Digital PLUS

2

p. 13

2

p. 12

1

1

1

1

 

1

p. 14

22

 

14

p. 4

6

p. 5

20

 

8

 

16

 

6

p. 7

  

007001001200

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os ANALOG HF

MODBUS & WiFi & BLUETOOTH LE

 

1

p. 1

 

1

p. 2

1

p. 3

  

1

p. 14

10

 

6

p. 4

2

p. 5

10

 

5

p. 6

 

2

p. 15

  

007001001300

PLC ARDUINO ARDBOX 20 I/Os RELAY HF

MODBUS & WiFi & BLUETOOTH LE

 

1

p. 8

 

1

p. 9

1

p. 10

  

1

p. 14

10

 

6

p. 4

2

p. 5

 

2

p. 6

8

 

2

p. 15

  
                   
                   
                   
                   

Séria produktov: PANEL PC

  
   

Referencia

Opis

Komunikácia + Vstupy / výstupy

  

Serial TTL (UART)

I2C

SPI

RS232

RS485 Half/Full

Ethernet

Wi-Fi & BLE

GPRS / GSM

Digitálne vstupy  + Digitálne výstupy

CPU

  

IS.TBENCL.10.1AL

Panel PC 10.1“ Industrial EMC Aluminuim

– bez CPU

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

bez CPU

  

003000300100

TouchBerry PI 7“ - 10 Configurable I/OS -

RS485 – RS232 – UPS included

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Raspberry Pi

  

IS.TBENCL.10.1AL

_RPIB3_X

TouchBerry PI 10.1“ B3+ (Panel PC Industrial

EMC Aluminium – Raspberry PI B3 included)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Raspberry Pi

  

IS.TBENCL.10.1AL

_RPI3_16SD

TouchBerry PI 7“ - B3+ (Panel PC Industrial

EMC Aluminium – Raspberry PI B3 included

+ 16 BG uSD Card without OS)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Raspberry Pi

  

IS.TBENCL.10.1AL

_RPIB3_16LSD

TouchBerry PI 10.1“ B3+ (Panel PC Industrial

EMC Aluminium – Raspberry PI B3 included

+ 16GB uSD Card with Raspbian

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Raspberry Pi

  

003000100100

TouchBerry PI 10.1“ - B3+ UPS (Panel PC

Industrial EMC Aluminium – Raspberry PI B3

included + uSD Card with Rasbian + UPS)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Raspberry Pi

  

003000200100

TouchBerry PI 10.1“ B3+ UPS & RTC & RS485

(Panel PC Industrial EMC Aluminium –

Raspberry PI B3 included + uSD Card with

Raspbian – UPS, RTC, RS485 included)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Raspberry Pi

  

003001400100

TinkerTouch 7“ - 10 Configurable I/Os – RS485

- RS232 – UPS included -GNU/Linux on eMMC

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Asus

  

003001400200

TinkerTouch 7“ - 10 Configurable I/Os – RS485

- RS232 – UPS included -Android on eMMC

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Asus

  

003001100100

TinkerTouch 10.1“ - (Panel PC Industrial, EMC

Aluminium, ASUS QuadCore, 2GB, 16 GB eMMC +

uSD slot – GNU/Linux)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Asus

  

003001300100

TinkerTouch S 10.1“ UPS & RTC & RS485 -

(Panel PC Industrial, EMC Aluminium,

ASUS QuadCore, 2GB, 16 GB eMMC +

uSD slot – GNU/Linux, RTC,RS485, UPS function)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Asus

  

003001100200

TinkerTouch S 10.1“ - (Panel PC Industrial, EMC

Aluminium, ASUS QuadCore, 2GB, 16 GB eMMC +

uSD slot – Android)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Asus

  

003001200200

TinkerTouch S 10.1“ UPS  (Panel PC Industrial,

EMC Aluminium, ASUS QuadCore, 2GB, 16 GB eMMC +

uSD slot – Android, UPS function)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Asus

  

003001300200

TinkerTouch S 10.1“ UPS & RTC & RS485

 (Panel PC Industrial, EMC Aluminium,

ASUS QuadCore, 2GB, 16 GB eMMC + uSD slot –

- Android – UPS, RTC, RS485 functions)

1

p. 18

1

p. 18

1

p. 18

 

1

 

1

 

1

 

 

26 GPIO

p. 18

Asus

  
                   
                   
                   
                   

POZNÁMKY k produktom

  
                   

Poznámky:

č. 1: Na úkor 1 digitálneho vstupu a 1 digitálneho výstupu.

  

č. 2: Na úkor 2 digitálnych vstupov a 1 reléového výstupu.

  

č. 3: Na úkor 2 digitálnych vstupov a 2 analógových výstupov.

  

č. 4: Uvedený počet analógových  vstupov je zdieľaný s počtom digitálnych vstupov.

  

č. 5: Uvedený počet vstupov prerušenia je zdieľaný s počtom digitálnych vstupov.

  

č. 6: Pri používaní RS232 alebo RS485 dva analógové výstupy sú neaktívne.

  

č. 7: Pri používaní, dva digitálne vstupy sú neaktívne.

  

č. 8: Na úkor 1 digitálneho vstupu a 1 reléového výstupu.

  

č. 9: Na úkor 2 digitálnych vstupov a 2 analógových výstupov.

  

č. 10: Na úkor 2 digitálnych vstupov 2 reléových výstupov.

  

č. 11: USB vstup primárne určený na upload a debugging.

  

č. 12: 2 vstupy sú zdieľané s digitálnymi vstupmi.

  

č. 13: Pri použití Serial1 je GPRS/GSM neaktívne.

  

č. 14: Pri použití GPRS/GSM je Serial1 neaktívne.

  

č. 15: Pin 2 je použitý na reset GPRS/GSM modulu, nepoužívať!

  

č. 16: Pri použití Serial1 je WiFi & BLE neaktívne.

  

č. 17: Pri použití WiFi & BLE je Serial1 neaktívne.

  

č. 18: Potrebný plochý kábel (40-pin, IDC) je potrebný k pripojeniu k Raspberry Pi (nie je súčasťou).