TraktorySpoľahnite sa nás: spoľahlivosť, komfort obsluhy a vysoká kvalita vybavenia zaručujú ľahkosť nasadenie v práci. Veľký charakter a vysoký výkon v každých podmienkach. Ohnivo červený: presne ako SAME... Široká ponuka modelov, od malých (Solaris), cez trakory do sadov (Dorado F), špeciálne pásové (Krypton), až po najväčšie (Diamond)....

(V menu sú charakteristiky vybraných zástupcov) .

Same
Prehľad traktorov SAME (angl.):

Rozsahy výkonov traktorov SAME

Same ranges


[ Návrat na hlavnú stránku