9-14 - kanálové automatické kombinačné váhy WK-09 - WK-14M9-a viac kanálové automatické váhy sú určené na presné váženie poľnohospodárskych produktov ako zemiaky, cvikla, cibuľa, mrkva,...
Princípom je nájsť počet a umiestnenie navažovacích schránok, ktorých súčet tvorí hodnotu najbližšiu požadovanej hmotnosti.
Pri plnení schránok je v každej schránke produkt s rozdielnou hmotnosťou.
Program združí najvyššie hmotnosti a hľadá najmenší počet schránok potrebných k požadovanej kombinácii.
Potom začne od najnižších hmotností a hľadá najväčší počet schránok potrebných k požadovanej kombinácii.
Týmto spôsobom sa eliminuje množstvo možností, ktoré nemôžu vytvoriť dobrú kombináciu.
V ďalšom kroku sa hľadá taká kombinácia, aby chyba váženia bola čo najnižšia, pri súčasnom využití aspoň 60% z počtu schránok, čím sa zabezpečí dostatočné množstvo prázdnych schránok pri ďalšom navažovaní.
Týmto je zabezpečená vysoká presnosť váženia.

Výkonnosť stroja závisí od konečnej požadovanej hmotnosti. Pri vážení 1 kg balení je výkonnosť okolo 5 t/h, pri vážení 25 kg balení je okolo 15 t/h.

Stroj sa vyrába v prevedení s 9-kanálmi, sú však možné i verzie s 12 či 14 kanálmi.

Prevedenie môže byť i z antikorovej ocele.

Stroje vyrába poľská firma KMK AGRO s dlhoročnou tradíciou.
KMK Agro


Technické údaje

Parameter
WK-09  -  WK14M
Hmotnosť
800 - 1400 kg
Šírka stroja
2130 - 2800 mm
Dĺžka stroja
1400 mm
Výkonnosť stroja
5 - 15 t/h

          [ Návrat na hlavnú stránku