Plniče boxových paliet KMK NS2Kaskádové plniče big-bagov sa používaju k rýchlemu a šetrnému ukladaniu zemiakov, cibule a podobnej zeleniny do boxových (ohradových) paliet.
  • stroj sa skladá z priečneho dopravníka, ktorý rozdeľuje produkt do palety vľavo alebo vpravo
  • príslušná paleta sa pomocou hydraulického mechanizmu naklápa tak, aby priečny dopravník bol zasununý v palete
  • tým je zabezpečená nízka výška pádu
  • optimálne plnenie zabezpečujú fotobunky na kraji priečneho dopravníka
  • po skončení plnenia jednej strany automaticky začne plniť druhú
  • prítomnosť palety na správnom mieste kontrolujú fotobunky v spodnej časti stroja
Stroje vyrába poľská firma KMK AGRO s dlhoročnou tradíciou.
KMK Agro


Technické údaje

Parameter
NS2
Hmotnosť
1500 kg
Šírka stroja
1300 mm
Dĺžka stroja
4700 mm
Výkonnosť stroja
5 - 15 t/h

               [ Návrat na hlavnú stránku