"Vzduchotechnika chudobného farmára"Toto zariadenia slúži na riadenie technológie vetrania v závislosti na vonkajšej teplote a teplote vo vetranom materiále.

Riadiaca jednotka je vybavená 1 vstupom na meranie vonkajšej teploty a 3 vstupmi na meranie teploty v materiále.


A Riadiaca jednotka

Elektrické údaje:

Napájanie 12 - 24 V AV/DC ±15%
Príkon cca 2 VA
Vstupy 4x Ni5000
Výstupy 2 NO relé
Záťaž relé 200 mA pri 50 V AC

Mechanické údaje:

Prevádzková teplota 0 - 55 °C
Prevádzková relatívna vlhkosť 30 - 95% bez kondenzácie
Rozmery 90 x 36 x 58 mm (2x DIN)

 
Funkčné údaje:

Regulácia 2-stavová (ON/OFF)
Merací rozsah -50 - +50 °C
Frekvencia vzorkovania 20 Hz
Opozdenie akcie výstupu 30 s

Opozdenie akcie je doba, počas ktore musí byť splnená podmienka regulácie, aby bol prepnutý výstup do opačného stavu. Zabraňuje kmitaniu výstupov pri krátkodobom výkyve teplôt.B Snímač materiálový

Jedná sa o snímač teploty využívajúci jav zmeny odporu kovu (nikel) pri zmene teploty. Dĺžka snímača je 500 mm.
C Snímač vonkajšej teploty s meteobúdkou

Snímač teploty (nikel) chránený pred poveternostnými vplyvmi búdkou.D Slaboprúdové prvky

Zahŕňajú transformátor, istič, výstupové relé.

E Program regulácie

Program nahratý v riadiacej jednotke má za úlohu spúšťať prevetrávanie skladovaného materiálu a zabrániť namrznutiu materiálu včasným ukončením prevetrávania.

Prevetrávanie začne, pokiaľ bude vonkajší vzduch chladnejší o 2°C a hodnotu hysterézie (0,2°C) a bude nižší ako najvyšia meraná teplota materiálu. Ďalej musí byť najvyššia teplota materiálu nižšia ako žiadaná hodnota zvýšená o hodnotu hysterézie.

Prevetrávanie bude ukončené pokiaľ nebude vonkajší chladnejší o 2°C ako je najvyššia teplota skladovaného materiálu. Ďalej bude prevetrávanie okamžite ukončené, pokiaľ pokiaľ vonkajšia teplota klesne pod -1°C, alebo pokiaľ budú všetky materiálove snímače skratované alebo roztrhnuté.


 

Cena?   Neváhajte nás kontaktovať!  Budete prekvapení!

[ Návrat na hlavnú stránku