Klimatizácie skladov - zvlhčovanie a chladenieZvlhčovanie

Zvlhčovanie je výhodné z hľadiska eliminácie hmotnostnej a kvalitatívnej straty najmä pri procese schladzovania, kedy sa schladzovanie takmer nikdy neprevádza vzduchom so stopercentnou vlhkosťou, a preto tento vzduch na seba viaže ďalšiu vodu vo formej vodnej pary, ktorá je spolu s teplým vzduchom odvádzaná mimo skladovací priestor.

Firma Agroel vyvinula systém zvlhčovania vzduchu, ktorý pracuje bez vytvárania kvapiek vody. Odparovanie prebieha v špeciálnom poréznom materiále, ktorý je neustále nasycovaný vodou. Vzduch prechádzajúci cez tento materiál viaže na seba iba potrebné množstvo vody, a preto sa do priestoru skladu nemôže dostať voľná voda vo forme kvapiek, ktorá by mohla byť nosným médiom chorôb.

Ďalšou výhodou je zníženie teploty prechádzajúceho vzduchu.
Systémy aktivního chlazení Agroel


 Chladenie

Aktívne chladenie je nevyhnutnosťou tam, kde na udržanie požadovanej teploty v skladovanom materiále nepostačuje vetranie iba chladným vonkajším vzduchom. V takomto prípade funguje chladiaci systém ako doplnok vetracieho systému, ktorý sa automaticky aktivuje v prípade nedostatočne chladného vonkajšieho vzduchu.

Je potrebné si uvedomiť, vychladený materiál mé veľkú tepelnú kapacitu a teda si udržuje svoju teplotu i pri výkyvoch vonkajších teplôt. Preto sa pri rozhodovaní o inštalácii chladiaceho systému musíme riadiť najmä:
- požadovaná skladovacia teplota
- ekonomika skladovania (potreba chladenia z hľadiska udržania kvality)
- skladovacia sezóna
- frekvencia naskladňovania a vyskladňovania
- citlivosť materiálu na výkyvy teplôt.

agroel[ Návrat na hlavnú stránku