Od zberu po finálne spracovanie

Šetrný príjem z vlečiek, odhlinenie, triedenie, plnenie boxov alebo vrstvenie skladov.

Vzduchotechnika a klimatizácia pre optimálne prostredie pre hojenie, schladzovanie, skladovanie a otepľovanie.

Inšpekcia, umývanie, váženie, balenie a finálna expedícia na paletách alebo v big-bagoch.

PLC založené na Arduino a Raspberry Pi

PLC založené na Arduino. Open Source hardvér a softvér. Priaznivá cena a licencia.

Ovládacie obrazovky založené na Raspbery Pi (Banana Pi) pre jednoduché a efektívne riadenie strojov a zariadení.

Špecifické zariadenia podľa požiadaviek zákazníka - monitorovanie, datalogging.