Vykonávame rekonštrukcie starých jedno- i dvojpásových váh na zemiaky a cibuľu, závitovkových váh na obilie...

Účelom rekonštrukcie je:

 • zvýšenie presnosti váhy,
 • zvýšenie jej spoľahlivosti,
 • nahradenie neopraviteľných komponentov,
 • výmena riadiacích obvodov s prepojením na ďalšie časti linky,
 • predĺženie životnosti stroja (najmä ak šasi či motory sú v poriadku).

 • Rekonštrukcia sa môže týkať:

 • výmeny mechanického systému váženia za elektronický,
 • zmena systému dovažovania,
 • zmena systému otvárania násypky,
 • celková prestavba násypky,
 • prepojenia váhy s ostatnými časťami linky,
 • logovania údajov,
 • nakoľko na riadenie váhy používame mikroprocesor, je možná aj iná jeho aplikácia podľa požiadaviek zákazníka...


 • Rekonštruujeme váhy od ľubovoľných výrobcov, ako sú/boli STS Okřínek, Jabelmann, ...

  Samozrejme, na nové komponenty dávame záruku v plnom rozsahu.