Stroje slúžia na odstraňovanie voľnej zeminy a hrúd, najmä z mrkvy a zemiakov.

Oddelenie zeminy sa robí na sústave rotujúcich valcov s rôznym profilom, najčastejšie však s profilom špirály.

V príplatkovom prevedení môže byť rozstup špirál plynulo nastaviteľný, čím sa stroj využije aj ako predtriedič. Rozstup je zvyčajne v rozsahu 10 - 80 mm.

Stroje môžu byť vybavené aj priečnym odsunovým dopravníkom na odoberanie zeminy príp. jednej frakcie produktu.

Nakoľko sa jedná o zákazkový stroj, pre viac informácií nás prosím kontaktujte.