Výhodou paletových skladov oproti boxovým (voľné uskladnenie) je možnosť skladovania širokého sortimentu v oddelených partiách. Výhodou je jednoduchší vzduchotechnický a chladiarenský systém a možnosť jeho riešenia pomocou Integrovaných zmiešavacích komôr. Nevýhodou je nižšia efektivita osušovania, postupné schladzovanie materiálu od obvodu do stredu palety, a potrebná investícia do paliet.

Snímanie a priebeh teplôt, spolu s ovládaním komponentov, je možné monitorovať aj na diaľku, cez modem (tiež GPS modem) s pripojením na PC.

INTEGROVANÉ ZMIEŠAVACIE KOMORY AGROEL ISK:

OB Integrovaná zmiešavacia komora môže pracovať v režime aktívneho vetrania, pri ktorom sa využíva na chladenie vonkajšieho vzduchu alebo v režime núteného chladenia s využitím chladiaceho agregátu alebo v ich vzájomnej kombinácii.

Výhodou kombinovaného vetrania a chladenia sú podstatne nižšie prevádzkové náklady oproti sústavám vybaveným iba chladiacim zariadením. ISK dopravujú chladný vzduch nad vrchnú paletu, odkiaľ klesá do priestoru celého skladu.

Toto zamedzuje tvorbe potnej vrstvy v najvyšších paletách a výrazne sa tým teda znižuje riziko skladových chorôb.
Veľký výkon ventilátorov garantuje distribúciu vzduchu po celom objeme skladu.

ISK môžu v závislosti na inštalovaných agregátoch pracovať v niekoľkých režimoch:

  • Regulácia klímy vetraním, s využitím vonkajšieho, vnútorného alebo zmiešaného vzduchu.
  • Regulácia vetraním v kombinácii s aktívnym chladiacim agregátom - v prípade, že sú teploty vonkajšieho vzduchu príliš vysoké
  • Regulácia klímy iba s chladiacim agregátom
  • Komory ISK môžu byť vybavené tiež agregáty zvlhčovanie vzduchu
  • Výhody riešenia paletových skladov s ISK:

  • Všetko v jednom monobloku - ventilátory, tepelne izolovaná regulačná klapka, výdychovej potrubia, výparník
  • Výrazné zmenšenie nárokov na stavebnú pripravenosť skladu
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Výhodná cena vďaka kompaktnému stavebnicovému riešeniu
  •