Prečo je sloboda dôležitá aj v priemysle (?)

1 Čo je to vlastne sloboda (v priemysle)?

Definícií slobody je určite veľa, ale mne sa páči najviac tá, ktorá vraví, že "sloboda je kontrola nad svojím životom". To vystihuje mnohé, a naznačuje, že čokoľvek, čo túto kontrolu sťažuje alebo znemožňuje, je chápané ako prejav neslobody.

V bežnom živote si to vieme veľmi dobre predstaviť - ostatne najmä sloboda prejavu je stále bolesťou našej civilizácie a ukazuje našu ľudskú vyspelosť.

A čo naša sloboda v IT?

Tá je bitá neustále, ale vďaka obrovskej práci vizionárov ako Richard M. Stallman, angažovanosti Free Software Foundation (a FSFE), projektu Mozilla, Debian, či mnohých iných (ktorí by si zaslúžili byť menovaní, ale nie je na to priestor) - jednotlivcov či komunít, je táto situácia, podľa mňa, povzbudivá. Nie, nie je to ideálne, obzvlášť ľudia mimo IT jej nedostatok nevnímajú, ale to je práve naša úloha - objasňovať, vysvetľovať, pomáhať. Ale to je na iný článok…

A v priemysle? Aj tam platí definícia o kontrole? Určite áno. A u nás to bolo takto…

2 Prvé zaucho

Okolo roku 2000, v časoch, keď sme neboli dostatočne vzdelaní ohľadom slobôd v IT, sme ako grafický interface pre riadenie priemyselných procesov používali štandardné PC. Napr. sme dostávali informácie cez paralelný port, a nejaké sme zase odosielali, napr. cez RS232. A pritom sme využívali v počítači operačný systém Microsoft Windows 98 (predtým tiež MS-DOS).

Neskôr, s príchodom Windows XP, sme zostavovali naše programy pre tento operačný systém. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď z údajne bezpečnostných dôvodov nebolo možné priamo pristupovať na porty (vtedy sme to robili direktívami v asembleri pod vyššími programovacími jazykmi). Prvá naša reakcia bola - to prečo?

Samozrejme, dalo sa to riešiť, a aj sa to vyriešilo, ale horká pachuť ostala. To bola naša posledná verzia riadiaceho programu, ktorá bežala na neslobodnom systéme (neskôr sme robili softvér, ktorý beží aj na Microsoft Windows, ale jedná sa o programy, ktoré sú programované pod GNU/Linuxom a len cross-compilované pre Microsoft Windows).

Vtedy sme si uvedomili aj jednu závažnú vec - robíme program pre systém, ktorý ho svojou ľubovôľou (resp. ľubovôľou svojich vývojárov) môže znefunkčniť, a tiež dokumentácia a informácie o operačnom systéme sú obmedzené, ako priamy dôsledok uzavretého, proprietárneho zdrojového kódu. To bolo veľmi skľučujúce. Rozhodli sme sa to neakceptovať.

3 Riešenie

V oblasti priemyslu, kde je potrebné využívať PC s operačným systémom možno použiť slobodný operačný systém, ako napr. GNU/Linux. V oblasti riadenia jednotlivých strojov, procesov, alebo liniek, sa vývojári spoliehajú na PLC. V časoch, keď sme odchádzali od uzavretých, proprietárnych riešení, sme budovali vlastné PLC, založené na mikrokontroléroch (PIC, Atmel). Vyžadovalo si to veľa času, štúdia a úsilia, ale výsledok bol toho hodný. Nič totižto nemôže predčiť pocit slobody a kontroly. Sloboda je hodná obety, výziev, a potreby učiť sa nové veci.

Dnes je situácia iná. Existujú riešenie, ktoré sú slobodné, a to nielen z hľadiska slobody softvéru, ktorý v zariadeniach beží, nielen z hľadiska slobodných programovacích nástrojov, ale aj z hľadiska slobodného hardvérového dizajnu (niekedy aj, podľa môjho názoru, chybne nazývaného i "slobodný hardvér").

Slobodný softvér a slobodný dizajn hardvéru je predvoj revolúcie v oblasti duševného vlastníctva, najmä v mysliach ľudí na celom svete. Slobodný softvér je dôležitý, pretože oslobodí koncových užívateľov od tyranie komerčného softvéru, softvérových patentov, DRM a reverzného inžinierstva. A najmä - slobodný softvér je dôležitý kvôli jeho vzdelávaciemu potenciálu.

IndustrialShields dizajnuje a ponúka PLC automaty vyznávajúce túto filozofiu. Ich portfólio zahrňuje širokú škálu riešení - od malých (čo sa týka počtu vstupov a výstupov), až po veľké riešenia s podporou WiFi, Bluetooth či GSM.

4 Stručný prehľad IndustrialShields

Malé PLC sú "malé" počtom vstupov a výstupov (napr. 10 + 10), ale už ich prevedenia sú silné z hľadiska komunikačných schopností. RS232, RS485, I2C, SPI - to je štandard, ktorý nie je v tejto kategórii bežný. A navyše i v tejto triede sú dostupné prevedenia s GSM, WiFi či Bluetooth.

Ak je potreba veľkého množstva vstupov a výstupov, vhodné sú PLC štandardne vybavené ethernetom. A tieto môžu byť s GSM, WiFi alebo Bluetooth výbavou.

Je potreba vizualizovať? Na to existujú riešenia.

Pozorný čitateľ si všimol, že ako základ zariadení sa používajú osvedčené zariadenia zo slobodného sveta otvoreného hardvéru, ako je Arduino či Raspberry Pi. To je fantastické - informácie, schémy, riešenia sú na dosah vďaka silnej komunite. Komunite, ktorá v slobodnom svete nielen vytvára a spravuje produkty (softvér, hardvér), ale prevádza ich audit, hľadanie chýb a ich nápravu. Toto je možné len v slobodnom svete. A nikdy to nebude možné v proprietárnom svete.

Cena je dôležitá - a tu je veľmi priaznivá. Je to dôsledok priaznivej licencie, otvoreného a slobodného softvéru a návrhu hardvéru. Eric S. Raymond opísal dynamiku vývoja slobodných a otvorených riešení vo svojej populárnej knihe "The Cathedral and the Bazaar". Aj keď s niektorými jeho názormi nesúhlasím, 100% sedí, že rýchlosť vývoja otvorených riešení je úžasná. Ukazuje sa, že ak by sme nemali vydobytú slobodu v počítačových vedách, neexistovali by dostupné, výkonné a efektívne zariadenia, aké dnes bežne používame (smartfóny sú zreteľným príkladom). Ale nie je najdôležitejšia - ostatne, pri mnohých riešeniach (stroje, linky) ju prevyšujú ceny iného hardvéru, dizajnu či inžinieringu.

Najdôležitejšia je sloboda a je to to, na čom skutočne záleží. Mať kontrolu nad svojim životom, výrobkom, zariadením, softvérom. Nemôže sa stať, že niekto sa z roka na rok rozhodne, že vymyslí "štandard" alebo protokol, ktorého implementácia bude stáť veľa peňazí. Nemôže sa stať, že budete musieť upgradovať vývojové prostredie, s vysokými nákladmi, aby ste boli schopní spravovať staré a navrhovať nové zariadenia. Zmena operačného systému na vyššiu verziu nie je dostatočným argumentom pre takýto krok. Nepáči sa vám niečo na vývojovom prostredí, ale nemôžete to zmeniť? Nepáči sa vám niečo na hardvérovom zariadení, ale nedokáže to zmeniť? Núti vás prevádzka či programovanie zariadenia používať neslobodné operačné systémy?

Dokážeme si toto plnohodnotne uvedomiť? Koľko času a aké obete sme ochotní priniesť, aby sme oslobodili svoje životy, životy ľudí okolo nás a teda aj priemysel? Dokážeme dať IT oddeleniu klienta zdrojové kódy nášho programu? Neklameme s licenciami? Neberieme si slobodné knižnice a potom ich neimplementujeme bez toho, aby sme zachovali eticky? Vraciame späť niečo masívnemu systému dobrovoľných prispievateľov?

Nemá zmysel viac moralizovať. Ostatne - poslaním tohto článku bolo len naznačiť pár skutočností - a cesta k etickému priemyslu je omnoho dlhšia.

Industrialshields, ale aj iné slobodné riešenia, sú dobrou voľbou. Hovoríme o dospelých a vyzretých produktoch, pri implementácii ktorých vám oni, alebo aj my, ako ich zastúpenie pre Slovensko, vieme podať pomocnú ruku. To je poslanie komunít, to je stará známa veta: "Sharing is caring".

Neváhajte, ozvite sa, položte otázky. Môže to byť začiatok zmeny pohľadu na život a svet okolo nás.