Arduino IDE

Aby bolo možné naše zariadenie programovať ešte jednoduchšie, je možné ho nainštalovať do systému Arduino IDE. Akonáhle je podpora pre PLC od Industrialshields nainštalovaná, nebude potrebné vedieť, ktorému pinu Arduina prislúcha ktorý pin ARDBOX-u alebo M-Duin-a, nebude potrebné ručne prilinkovávať knižnice. Toto všetko bude zahrnuté do IDE (vývojového prostredia) Arduino. Keď vyberiete jedno z našich PLC, vstupy a výstupy budú už k dispozícii s ich menami, navyše ako knižnice, ktoré uľahčia používanie rôznych komunikačných portov (RS-232, RS-485,…).

Kroky, ktoré je potrebné dodržať pri inštalácii nášho zariadenia do systému Arduino IDE, sú:

1. Otvorte Arduino IDE, verziu 1.6.7 alebo vyššiu. Ak takýto softvér nemáte, je možné ho stiahnuť na https://www.arduino.cc/en/Main/Software

2. V menu "File zvoľte položku "Preferences" Arduino IDE - Nastavenia

3. V textovom dialógu "Additional boards manager URLs", pridajte túto internetovú adresu:
http://apps.industrialshields.com/main/arduino/boards/package_industrialshields_index.json Arduino IDE - Nastavenia

4. Zavrite aktívne okno stlačením tlačidla OK.

5. Kliknite na menu "Tools" a otvorte podmenu "Boards" a kliknite na možnosť "Boards Manager", aby ste otvorili okno Boards Manager.

6. Zadajte do filtrovania industrialshields a po zobrazení dosiek "Industrialshields" kliknite na "Install". Arduino IDE - Boards

Po vykonaní týchto krokov si môžete vybrať jednotlivé PLC, s ktorými chcete pracovať:
Arduino IDE - Výber PLC Arduino IDE - Výber PLC

Okrem iného v podmenu "Examples" budú pridané malé príklady použitia nášho PLC.
Tiež je dôležité zdôrazniť, že teraz nie je potrebné prepísať w5100.h z knižnice Ethernet pre rodinu M-DUINO, ako tomu bolo v minulosti.

A čo ostatné vývojové prostredia?

Máte radi GNU Emacs, Visual Studio, GEdit či Notepad++?

Kniha o použití Arduina v prostredí textového editora a vývojového prostredia GNU Emacs sa pripravuje.

Ale kompilovať a nahrávať softvér je možné aj pomocou skriptov mimo vývojového prostredia Arduino IDE (ktoré je ale vhodné mať nainštalované, aby sme sa vyhli nefungujúcim závislostiam).

Základná syntax príkazového riadku je nasledovná (zdroj: https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/build/shared/manpage.adoc):

arduino [--verify|--upload] [--board package:arch:board[:parameters]] [--port portname] [--pref name=value] [-v|--verbose] [--preserve-temp-files] [súbor.ino]

kde najdôležitejšie parametre sú:
--verify
kontroluj program

--upload
nahraj program do PLC/Arduina

--board package:arch:board[:parameters]
výber správnej dosky/procesora/architektúry

package je identifikátor výrobcu (priečinky prvej úrovne v adresári hardvéru).
Predvolené arduino dosky používajú "arduino."
Industrialshields PLC používajú "industrialshields"

arch je architektúra dosky (priečinky druhej úrovne v adresári hardvéru).
Predvolené arduino dosky používajú buď: "arduino: avr" pre všetky AVR-založené dosky (ako Uno, Mega alebo Leonardo) alebo "arduino: sam" pre 32bit SAM-založené dosky (ako Arduino Due).
Industrialshields PLC používajú: "industrialshields:avr:ardbox" pre sériu PLC založenú na Arduino Leonardo, alebo "industrialshields:avr:mduino" pre sériu PLC založenú na Arduino Mega.

board je skutočná použitá doska, ako je definovaná v boards.txt adresári architektúr
Napríklad: "arduino: avr: uno" pre Arduino Uno, "arduino: avr: diecimila" pre Arduino Duemilanove alebo Diecimila, alebo "arduino: avr: mega" pre Arduino Mega. Industrialshields PLC používajú: "industrialshields:avr:ardbox" pre sériu PLC založenú na Arduino Leonardo, alebo "industrialshields:avr:mduino" pre sériu PLC založenú na Arduino Mega.

parameters je zoznam (čiarkami oddelených zoznamov) špecifických parametrov, ktoré sa normálne zobrazujú v podmenu menu "Tools".
Napríklad "arduino:avr:nano:cpu = atmega168" pre variant mega168 dosky Arduino Nano.

-v, --verbose
spôsobí detailný výstup pri nahrávaní alebo kontrole. Má to rovnaký efekt ako prepínače: --verbose-build a --verbose-upload.

--port
udáva, na ktorom porte je pripojené PLC zariadenie.
V systéme GNU/Linux je to zväčša /dev/ttyACM0 alebo /dev/ttyACM1. Dá sa to, o.i., zistiť príkazom ls /dev/ttyACM*.
V systéme MS Windows je to zväčša COM2 alebo COM3. Dá sa to zistiť v nastaveniach: Control Panel >> Device Manager >> Ports

Že je to komplikované? Vôbec nie, v tabuľke nižšie je zoznam parametrov, ktoré sú potrebné pri nahrávaní softvéru do našich PLC.


Verzia PLC
Komunik. protokol
Príkaz na upload

ARDBOX Analog HF žiaden
arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:ardbox:cpu=ardboxanaloghf [súbor].ino
ARDBOX Analog HF RS232
arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:ardbox:cpu=ardboxanaloghf232 [súbor].ino
ARDBOX Analog HF RS485
arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:ardbox:cpu=ardboxanaloghf485 [súbor].ino
ARDBOX Relay HF žiaden arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:ardbox:cpu=ardboxrelayhf [súbor].ino
ARDBOX Relay HF RS232 arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:ardbox:cpu=ardboxrelayhf232 [súbor].ino
ARDBOX Relay HF RS485 arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:ardbox:cpu=ardboxrelayhf485 [súbor].ino
ARDBOX Basic žiaden arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:ardbox:cpu=ardboxbasic [súbor].ino

M-DUINO 19R všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino19r [súbor].ino
M-DUINO 19R+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino19rplus [súbor].ino
M-DUINO 21 všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino21 [súbor].ino
M-DUINO 21+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino21plus [súbor].ino
M-DUINO 38AR+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino38arplus [súbor].ino
M-DUINO 38R všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino38r [súbor].ino
M-DUINO 38R+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino38rplus [súbor].ino
M-DUINO 42 všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino42 [súbor].ino
M-DUINO 42+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino42plus [súbor].ino
M-DUINO 50RRA+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino50rraplus [súbor].ino
M-DUINO 53ARR+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino53arrplus [súbor].ino
M-DUINO 54ARA+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino54araplus [súbor].ino
M-DUINO 57AAR+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino57aarplus [súbor].ino
M-DUINO 57R všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino57r [súbor].ino
M-DUINO 57R+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino57rplus [súbor].ino
M-DUINO 58 všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino58 [súbor].ino
M-DUINO 58+ všetky arduino --upload --verbose --board industrialshields:avr:mduino:cpu=mduino58plus [súbor].ino

PDF verzia tejto stránky k stiahnutiu: TU